Pro šikovné ruce
Obrázek vrch

Pro šikovné ruce

Home >> Pro šikovné ruce

Sklizeň ovoce a zeleniny

Vhodnou dobu sklizně určuje zkušenost pěstitele; např. jádrové ovoce některých odrůd dozrává nerovnoměrně a sklízí se v malém ručně, někdy nadvakrát. Také plody vystavené slunci dozrávají dříve než plody ze zastíněných částí koruny a velké polody mají kratší dobu sklizňové zralosti. Ovoce ze zákrsků a palmet jabloní štěpovaných na spoře rostoucích podnoží rovněž dozrává dříve než na kmenových tvarech pěstovaných na semenáčích.

Publikováno 09. 05. 2012 Sklizeň ovoce a zeleniny - celý článek...


Stavba skleníku

Skleník má umožnit vytvoření optimálních vegetačních podmínek pro přirychlování rostlin v ročních obdobích, kdy nám tyto podmínky příroda plně neposkytuje - především koncem zimy a na jaře. Nejdůležitější je zajištění optimální teploty, světla a vlhkosti.

Publikováno 30. 04. 2012 Stavba skleníku - celý článek...


Žumpa

Z nově zřizovaných rodinných domků a chat nebo u rekonstruovaných chalup lze vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace pouze se se souhlasem správy kanalizační sítě. Jestliže v blízkosti stavby veřejná kanalizace není, je nutné uvažovat o zřízení žumpy nebo septické nádrže (septiku). Ke zřízení septiku si musí stavebník vyžádat souhlas příslušného národní výboru a písemné vyjádření okresního hygienika.

Publikováno 27. 04. 2012 Žumpa - celý článek...


Malování pokojů

Malujeme stále častěji svépomocí. Ušetříme peníze i úklid, nářadí si koupíme nebo vypůjčíme. Na oškrábání několikanásobného nátěru budeme potřebovat škrabu, na sádrování trhlin stěrku (špachtli), dobrou štětku, štětec, váleček a popřípadě tlakovou stříkačku. Doporučit lze odstíny nejsvětlejší, teplé tóny, tmavé stěny působí tísnivě a jak již bylo řečeno v úvodu, zmenšují prostor. Barvu vybíráme tak, aby ladila s barvou zařízení místnosti a barvy se vzájemně doplňovaly.

Publikováno 27. 04. 2012 Malování pokojů - celý článek...


Omítky

Pojiva a plniva se většinou odměřují objemově (na díly). Malta se míchá ručně v maltnici (karbu), truhlíku, kolečku, anebo strojně v míchačce. Míchá-li se ručně, napustí se nejdříve voda, potom se přidá vápenná kaše. Směs se míchá tak dlouho až vznikne stejnoměrně zbarvené vápenné mléko, teprve potom se přidává písek. Do truhlíku se může vložit nejdříve odměřené množství vápenné kaše, která se rozmíchá na vápenné mléko, a potom se přidává písek.

Publikováno 27. 04. 2012 Omítky - celý článek...


Podlahy

Téměř pro všechny podlahy platí, že dlouho vydrží v pořádku, ale jakmile se začnou objevovat menší závady, opotřebení rychle pokračuje. Betonové podlahy se stanou velmi prašné po opotřebování vrchní vrstvy cementového potěru; jsou-li současně v betonu trhliny, neustále se rozšiřují. Oprava takové podlahy je celkem jednoduchá, a to nátěrovou hmotou odpovídající charakteru místnosti (pryskyřicí apod.). Před nátěrem vyspravíme trhliny a odstraníme prach a nečistoty. Je-li na místech, která byla mimo provoz hladký povrch, musí bý zdrsněn, aby se nátěr dobře uchytil.

Publikováno 27. 04. 2012 Podlahy - celý článek...


Stavba komínu

Má-li mít komín dobrý tah, musí mít dostatečně světlý průřez, uvnitř musí být hladký, má mít pořebnou účinnou výšku a musí být těsný, aby do něj nevznikal tzv. falešný vzduch. Účinná výška je výška od spodku sopouchu do vyústění do volného ovzduší. K jednomu průduchu mohou být připojeny jen spořebiče v jednom podlaží. Spotřebič na planná paliva má být připojen na komínový průduch pokdu možn jen jeden; nejmenší světlý rozměr je 120 mm.

Publikováno 27. 04. 2012 Stavba komínu - celý článek...


Příprava betonu

Beton je směs štěrku, písku, cementu a vody. Jeho jakost nezáleží jen na množství a druhu cementu, ale i na druhu kameniva (štěrkopísku) a zpsobu míchání směsi (ručně, strojně). Ze štěrkopísku v němž převažuje písek neuděláme nikdy dobrý beton, i když přidáme mnoho cementu. Chceme-li šetřit cement, optříme si čistý štěrkopísek s vhodnou zrnitostí. Větší množství betonu budeme mísít v míchačce, ušetříme tím nejen čas, námahu a cement a získáme lepší beton.

Publikováno 27. 04. 2012 Příprava betonu - celý článek...


Oprava střechy

Zanedbáním oprav střešní krytiny mohou vzniknout velké škody. Podle rozsahu poškození se rozhodne buď o opravě anebo o přeložení anebo o výměně střešní krytiny (časem vykazuje závady nejen na jednotlivých místech, ale téměř v celé ploše). Druh krytiny můžeme změnit, budeme-li vyměňovat pouze krytinu, nikoli její podklad. Jestliže dosavadní krytina nevyhovuje a neodpovídá sklonu střechy anebo nadmořské výšce a z toho důvodu protéká, musí nová krytina odpovídat danému sklonu i únosnosti latí a krovu.

Publikováno 27. 04. 2012 Oprava střechy - celý článek...


Oprava schodů

Schody musí být naprosto bezpečné - uvolněné stupnice nebo zábradlí bezpečnost nezaručují. Vyšlapané stupně, opotřebované podesty a viklající se zaábradlí upozorňují na potřebu důkladné opravy. Stav poškození pak rozhodne, zda se se vyplatí staré schody opravovat, anebo zřídit nové. Stará schodiště také nevyhovují současným požadavkům a předpisům, ale není vždy nutné je bourat.

Publikováno 27. 04. 2012 Oprava schodů - celý článek...


Zahradnické nářadí

Špičatým rýčem se hloubí jámy pro výsadbu stromků; slouží k hlubokému rytí v těžkých půdách, i když na spodu brázy zůastavají nezkypřená místa. V lehčích půdách se více používá rýč čtyřhranný, jehož spodní hrana má být mírně prohnutá. Důležité je, aby kovová část byla spolehlivě upevněna šrouby (z obou stran) k násadě prodlouženými jazyky - krátké trubkovité návleky na násady nejsou vhodné. Násady s hladkým koncem a kuličkou jsou určeny pro rýče a rycí vidle ke kypření lehší půdy, násady ukončené berličkovitým T jsou k hlubšímu rytí v těžkých půdách a k hloubení děr. Násady ukončené ve tvaru písmene D nejsou praktické.

Publikováno 27. 04. 2012 Zahradnické nářadí - celý článek...


Vyměřování parcely

Nejjednodušší je vytičit kolmici pomocí pásma. Máme-li na rovném terénu vytyčit kolmici k rovné cestě v místě A, odměříme od daného bodu na obě strany dvě stejné vzdálenosti, např. 5 m. V těchto bodech (B a C) přidržíme konce pásma nebo motouzu dlouhého 25m a jeho napnutím do výšky v místě A dostaneme v délce 12,5 m bod D, který leží na vytyčované kolmici.

Publikováno 27. 04. 2012 Vyměřování parcely - celý článek...


Stavba studny

Pro výběr místa a stavbu nové studny jsou stanoveny zvláštní podmínky. Studna se nesmí hloubit na místě, kde by omezila vydatnost sousedních studní, nesmí být zřízena v znečištěných vrstvách zeminy, v návážce atd. Od zdrojů znečištění - hnojišť, žump, záchodů, vodních toků, rybníků aj. musí být vzdálena 10 až 20 metrů, od vydatnějších zdrojů nečistot ještě více, od budov 5 až 15 m atd. Studnařské práce, zvláště u hlubokých studní jsou náročné a mají je provádět, nebo alespoň na ně dozírat odborně školené osoby.

Publikováno 27. 04. 2012 Stavba studny - celý článek...


Průklest stromů

V menších i větších zahradách dříve zakládaných, ale i nově zakládaných zahrádkách, na parcelách z rozdelených sadů nebo při rekonstrukci starší zahrady nacházíme často zanedbané dospělé vysokokomeny a polokmeny jádrovin a peckovin, které ochabují ve vzrůstu i plodnosti a vyžadují důkladné odborné ošetření.

Publikováno 27. 04. 2012 Průklest stromů - celý článek...


Opravy nábytku

Před každou opravou nábytku je nutné nejdříve zajistit, jak je předmět poškozen. To proto, abychom si včas rozmysleli postup oprav, technologii a návaznost prací, zajistili předem potřebný materiál a vpřípadě, že nebude některý k dostání, pozměnili technologii podle daných možností. Zjistíme tedy, vyskytuje-li se v nábytku plíseň, houba, červotoč, není-li nevhodně natřen.

Publikováno 27. 04. 2012 Opravy nábytku - celý článek...


Okna a dveře

Dřevěná okna jsou k dostání typizovaná. Atypická okna se musí zhotovit na objednávku, což je nákladnější, a proto se někdy vyplatí přizpůsobit ostění. Dřevěná okna vyžadují větší údržbu než např. okna kovová. Co do nákladů na údržbu, jsou nejvýhodnější plastová okna. Venkovní okenní křisla se dělají z borovice, vybírá se dřevo pokud možno s hustýmy léty. Vnitřní se dělají z borovice a smrku.

Publikováno 27. 04. 2012 Okna a dveře - celý článek...


Obkladové materiály

Nejběžnější jsou obklady dřevěné a keramické. Obklady dřevem jsou nejstarší a stále velmi oblíbené, díky vzhledu a funkčním vlastnostem dřeva. Rozlišujeme obklady vnější a vnitřní. Od vnějších požadujeme, aby odolávaly povětrnosti a pokud se chrání neprůhledným nátěrem, nemusí být z tak kvalitního materiálu jako obklady vnitřní u nichž záleží na estetickém působení. Dřevěné obklady mohou zakrýt anebo nahradit poškozenou omítku.

Publikováno 27. 04. 2012 Obkladové materiály - celý článek...


Zvuková izolace

Zvuková izolace většinou vyhovuje pouze u starších budov postavených z cihel. V novějších objektech se tepelné i zvukové izolace často projektovaly pouze tak, aby se vyhovělo požadavkům normy, což v praxi většinou nepostačovalo, zvláště pokud se nedodržel správný technologický postup. Zvuková izolace je mnohem složitější než izolace tepelná. Setkáváme se ze zvukem, který se šíří vzduchem, a ochranou proti němu je tlustá překážka, buď těžká, nebo sendvičová, v nichž nesmějí být trhliny ani prázdné spáry.

Publikováno 27. 04. 2012 Zvuková izolace - celý článek...


Tepelná izolace

Náklady vynaložené na tepelnou izolaci v bytě se určitě vrátí úsporou nákladů na vytápění. Je známo, že kvalita obytného prostoru se posuzuje podle optimální tepelné pohody v závislosti na pořizovacích i provozních nákladech. Na způsobu vytápění záleží spotřeba energie potřebná k vytápění, délka životnosti vytápěcího zaříze, ale i hygiena bydlení.

Publikováno 27. 04. 2012 Tepelná izolace - celý článek...


Elektroinstalace

Informace o tom jak zacházet s rozvodem elektro v v bytě, kolik zapojit na jednu zásuvku spotřebičů, základní bezpečnostní pravidla, výhoda jističů proti klasickým pojistkám.

Publikováno 27. 04. 2012 Elektroinstalace - celý článek...


Oplocení zahrady

O souhlas se způsobem oplocení pozemku do ulice je třeba požádat stavební úřad místního národního výboru - plot nesmí rušivě zasahovat do okolí. Ploty mezi sousedními rodinnými domky bývají kostrukčně jednodušší. Oplocení mezi sousedními pozemky řeší vlastníci pozemků vzájemnou dohodou a tzv. nepojmenovanou smlouvou. V tomto případě mají plot ve spoluvlastnictví a mají povinnost plot společně postavit, udržovat a opravovat.

Publikováno 25. 04. 2012 Oplocení zahrady - celý článek...