Světice
Obrázek vrch

Světice

Home >> SvěticeObec Světice leží 25 km jihovýchodním směrem od Prahy, na železniční trati Praha – České Budějovice. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 374 do 406 m.n.m. Zeměpisným umístěním náleží obec k Pražské pahorkatině. Obcí protéká Říčanský potok, který pramení v blízkém okolí. Severovýchodním směrem je obec obklopena smíšenými lesy. V některých částech můžeme najít i množství jedlí bělokorých, které vypovídají o čistotě ovzduší. Obec má 718 obyvatel, z toho 163 dětí, 447 dospělých v produktivním věku a 108 důchodců. Rozlohou naše obec zabírá plochu 117 ha, jsme druhá nejmenší obec našeho kraje. Světice jsou součástí turistického regionu Ladův kraj.