Finance
Obrázek vrch

Finance

Home >> Finance


Telebanking

Jedná se o komunikaci klienta a banky pomocí PC, který je vybavený speciálním softwarem. Vykazuje vysoký stupeň spolehlivosti a bezpečnosti a díky tomu může nabízet velké množství služeb. Jedná se o služby informačního charakteru a o realizaci platebních příkazů. Podstatou je speciální aplikace typu klient - server, které pracují zpravidla v off-line režimu ve vztahu k centrálnímu informačnímu systému banky. Zpracování zaslaných příkazů probíhá dávkovým způsobem, resp. po určité době, během, které je možno případnou rizikovou operaci zastavit.

Publikováno 27. 04. 2012 Telebanking - celý článek...


Kreditní karta

V poslední době se ukazuje, že se nám zalíbilo žít na dluh. Pro mnoho z nás je příjemnější splácet různé půjčky, než abychom si našetřili a pak koupili za hotovost. Patříte-li mezi notorické "půjčovače", asi máte výhody jednotlivých druhů půjček zmáknutý, ovšem ne všichni jsou tak informováni - a přes to by si třeba teď potřebovali zalepit nějakou tu mezeru v rozpočtu.

Publikováno 27. 04. 2012 Kreditní karta - celý článek...


Hypotéky

Hypotéka je dle zákona č. 84/1995 Sb. druhem úvěru poskytovaným jak fyzickým, tak i právnickým osobám na investice do nemovitosti. Jedná se o úvěr dlouhodobý, obvykle min. na dobu 5 let a maximálně na dobu 30 let. Hypotečním úvěrem můžeme financovat koupi, rekonstrukci nebo výstavbu nemovitosti.

Publikováno 27. 04. 2012 Hypotéky - celý článek...