Telebanking
Obrázek vrch

Telebanking

Home >> Finance >> Telebanking
Telebanking (officebanking, homebanking)

Jedná se o komunikaci klienta a banky pomocí PC, který je vybavený speciálním softwarem.
Vykazuje vysoký stupeň spolehlivosti a bezpečnosti a díky tomu může nabízet velké množství služeb.
Jedná se o služby informačního charakteru a o realizaci platebních příkazů.
Podstatou je speciální aplikace typu klient - server, které pracují zpravidla v off-line režimu ve vztahu k centrálnímu informačnímu systému banky.
Zpracování zaslaných příkazů probíhá dávkovým způsobem, resp. po určité době, během, které je možno případnou rizikovou operaci zastavit.

Klient se s bankou spojuje prostřednictvím modemu a musí také mít příslušné hardwarové a softwarové vybavení (Počítač, modem, autorozér nebo kryptovací zařízení, klientské programy telebankingu.)

Nevýhoda: - vysoká nákladnost pro klienta
Výhoda: - vysoká bezpečnost a efektivnost.

Zabezpečení telebankingu

1) Identifikace - tzn., že klient sdělí svoji totožnost systému. Může tak učinit zadáním svého jména, rodného čísla nebo identifikačního čísla. Systém je pak připraven na provedení autentizace

2) Autentizace - tj. bezpečné ověření totožnost klienta. Slouží k tomu různé metody např.: PIN, hesla, biometrické metody…….


Internetové bankovnictví

Podstatou je vykonávání bankovních transakcí, které na jedné straně iniciuje klient a na druhé straně realizuje banka pomocí internetové sítě.

Aby mohlo být spojení realizováno, musí banka poskytovat přes internet speciální aplikace odpovídající internetovým technologiím a klient musí disponovat potřebným vybavením tzn. Musí být připojen na internet, mít patřičné technické a počítačové vybavení.

Výhoda je nepřetržitý provoz a dostupnost z libovolného místa.

Podmínkou fungování internetu je rychlá odezva resp. vysoká propustnost transakcí. Aplikace internet musí být navržena tak, aby dokázala spolehlivě obsloužit desítky tisíc naráz připojených klientů. Zabezpečení je chráněno obdobným způsobem jako u telebankingu, tzn. Musí proběhnout identifikace a autentizace. Nutným předpokladem bezpečnosti je SSL protokol - umožňuje bezpečný přenos hypertextových stránek a formulářů. Zabezpečuje kryptování dar během jejich přenosu a také institut "odhlášení z Internet bankingu" (tzn. klient se automaticky dostane zpět na stránku operací anebo je vyzván k odhlášení, po urč. době nečinnosti je automat vypnut) Banka, která nepoužívá pobočky a kontaktuje své klienty téměř výhradně prostřednictvím internetu, je označována jako virtuální banka. (v ČR - eBanka)


Telefonní bankovnictví

Slouží k přenosu datových zpráv pomocí telefonní sítě, ať už pevné či mobilní. Jer nejrozšířenějším komunikačním médiem.

Formy tel. Bankovnictví:

Telefon s operátorskou obsluhou (Call centrum), nebo-li tel. bankéř

Call centrum je specializované pracoviště banky přijímající hovory 24 hodin denně. Pracují zde tel. Bankéři, kteří klientům poskytují veškeré informace o produktech a službách banky a některé z nich na žádost klienta realizují. Působí tak v rolích bankovních poradců a prodejců služeb. Autentizační procedura je založena na systému, který kombinuje PIN a heslo, které si klient zvolil. Bezpečnost podporuje i to, že všechny hovory jsou nahrávány, což má význam při řešeních případných reklamací.

Telefon s automatickou obsluhou nebo-li telefonní systém - IVR

Je založen na postupném vykonávání bankovních operace prostřednictvím tónové volby telefonního aparátu klienta, zatímco odpovědi jsou klientovy zasílány fónicky. Automatický hlasový systém pracuje na základě menu, kde se dá pohybovat pomocí tlačítek. Nejčastěji se tak posílají zprávy o stavu konta a zadávají tuzemské platební příkazy. Autorizace se provádí pomocí přístupového kódu. Málo využívané je to pomalé a těžkopádné a je využitelný pouze pro jednoduché operace.


Mobilní bankovnictví

Patří sem:

GSM Banking

Využívají ti klienti, kteří vlastní mobil. Klient využívá speciální aplikace nainstalované bankou do jeho SIM karty. Účet řídí pomocí SMS, které jsou zabezpečeny sadou šifrovaných klíčů. Umožňuje klientů pasivní i aktivní komunikaci.

Wap Banking

Přináší uživateli možnost napojit se prostřednictvím mobilního telefonu na internet. Mohou tak být využívány i pro alternativní komunikaci mezi klientem a bankou.

Automatizovaná přepážka (samoobslužný terminál)

Jsou to tech. Zařízení, zpravidla PC s dotykovou obrazovkou a tiskárnou, umístěné v prostorách banky, které slouží k zadávání bankovních operací a také jako zdroj informací. Obvykle na nich běží aplikace internet bankingu, přičemž může být i interaktivní televizní spojení zákazníků s pracovníkem banky v případě, kdy je potřebné vysvětlení postupu.

Image